Praktijk Madelief

- bewustwording en innerlijke groei -


“We leren onze kinderen wat wij geleerd hebben,

zij leren ons wat we verleerd zijn”.

 

Als geregistreerd Kindertolk werk ik met de PresentChild® methode.

De PresentChild® methode geeft ouders inzicht in wat kinderen d.m.v. gedrag, stoornissen in de ontwikkeling of ziekte hen spiegelen en biedt perspectief voor ouder en kind.

Als ouder heb ik de kracht van deze methode mogen ervaren. Naast het zien opgroeien van mijn middels volwassen dochter en zoon heb ik jaren ervaring opgedaan als groepsleerkracht in het kleuter- en basisonderwijs en als peuterspeelzaalleidster. Tijdens mijn werk is het me opgevallen dat kinderen ouders spiegelen.

Bijvoorbeeld:

Een kind dat door de ouder naar school of speelzaal wordt gebracht en moeite heeft met afscheid nemen, kan de energie van een onbewuste emotie van de ouder opvangen. Het kind voelt dit als zijn/haar eigen energie en kan veelal aan deze onbehaaglijke gevoelens geen woorden geven, hij wil wel iets kenbaar maken en gaat hier met een bepaald gedrag op reageren, hij doet dat d.m.v. huilen, boosheid, buikpijn, overgeven, in de broek plassen, niet willen spelen, etc…. Het kind spiegelt de ouder iets. Het zet alles wat hij binnen zijn mogelijkheden heeft in, om deze onbehaaglijke gevoelens bij zichzelf en bij zijn (onbewuste) ouder weg te nemen. Wanneer dit gedrag van het kind niet wordt verstaan, kan het kind zich onbegrepen of gekwetst voelen, zich terug gaan trekken in zijn eigen belevingswereld en besluiten nemen. Een lichamelijke klacht (b.v. buikpijn, hoofdpijn) kan chronisch worden, met als gevolg ziekteverzuim op school. Medicatie kan deze klacht tijdelijk onderdrukken maar het uiteindelijke probleem dat speelt wil opgelost worden, zodat er zich geen blokkades in de ontwikkeling van het kind vormen.

Als kindertolk® werk ik met de ouder. Ik vertaal graag het verhaal over uw kind en biedt u via de PresentChild® methode perspectief. Wanneer er bewustwording ontstaat na een kindertolktraject, kan er een verandering via de ouder bij het kind plaats vinden.

Prachtig dat deze methode positieve resultaten laat zien in gezinnen, de kinderopvang en het onderwijs.

“Het grootste geschenk dat je een kind kan geven is dat het zich gehoord, gezien en begrepen voelt”.

Welkom in mijn praktijk Madelief voor Bewustwording & Innerlijke groei:

“Bewust worden, innerlijk groeien en je kind zal groeien”.

 

 


Tineke van der Woude

Kindertolk®, Energetisch therapeut